Anders

Anders Frafjord

Styreleder
Adm. direktør ved Diakonhjemmet Sykehus

Mobiltelefon: 93487666
Epost: AndersMohn.Frafjord@diakonsyk.no

Anders Vege

Anders Vege

Styremedlem
Seksjonsleder ved Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Mobiltelefon: 95231523
Epost: anders.vege@fhi.no

 

Andreas NY_227x263

Andreas Stensvold

Styremedlem
Avdelingssjef ved Sykehuset Øsfold, Kreftavdelingen

Epost: Andreas.Stensvold@so-hf.no 

Cecilie Inger

Cecilie Daae

Styremedlem
Adm. direktør i Helse Nord
​Mobiltelefon: 98619730
Epost: cecilie.daae@helse-nord.no  

 
nytt styremedlem 1

Else-Marie Løberg

Styremedlem
Direktør, Haukeland universitetssykehus, avdeling for rusmedisin
Mobiltelefon: 98094420
Epost: else.marie.loeberg@helse-bergen.no

nytt styremedlem 3

Geir Sverre Braut

Styremedlem
Seniorrådgiver i Helse Stavanger

Epost: Geir.Sverre.Braut@sus.no

 

guro Inger

Guro Steine Letting

Styremedlem
Samhandlingssjef/kommuneoverlege i Fredrikstad kommune
Epost: gurs@fredrikstad.kommune.no

Wenche Inger

Wenche Pedersen Dehli

Styremedlem
Direktør for helse og velferd i Trondheim kommune
Epost: wenche.p.dehli@trondheim.kommune.no

marit

Marit Kvikne

Varamedlem
Kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs Hospital

Mobiltelefon: 93036997
Epost: Marit.Kvikne@stolav.no

Sverre NY_227x263

Sverre Harbo

Varamedlem
Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling for spesialisthelsetjenester 
Mobiltelefon: 97763590
Epost: Sverre.Harbo@helsedir.no